Vizyon ve Misyon

Vizyon
Vizyonumuz, disiplinler arası eğitim ve araştırma programlarıyla bilim alanında tanınan bir kurum olmak ve uluslararası akademik toplulukta lider konumda yer alabilmektir. Deniz bilimleri eğitiminde ve araştırmalarında uluslararası düzeyde lider olmayı amaçlıyoruz. Kıbrıs’ın benzersiz doğal ve kültürel çevresinden yararlanarak öğrenci odaklı, dönüştürücü ve otantik bilimsel deneyimler sunma sorumluluğunu ve ayrıcalığını taşıyoruz. Mezunlarımız, küresel iş gücünün yenilikçi üyeleri, başarılı ömür boyu öğrenenler ve deniz çevresinin koruyucuları olma konusunda geniş donanıma sahip olacaklar. Fakülte, personel ve öğrenciler, öğrenci başarısını gerçekleştirmek için birlikte çalışacak ve birbirimizin güçlü yönlerinden ve çeşitliliğinden faydalanacaktır.

Misyon
Misyonumuz çok yönlüdür:

  • Öğrencilerimize hem uzmanlaşmış hem de disiplinler arası bilim eğitimi sunmak.
  • Sorgulama ve keşfin prensiplerini temel bilimsel sorunlara uygulamak.
  • Araştırma, ortaklıklar ve akademik etkinliklerle toplumsal sorunlara çözümler sağlamak.
  • Bölge, ülke ve küresel toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası düzeyde tanınan araştırma ve eğitim programları geliştirmek.

Girne Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi’nde yer alan deniz bilimleri programı, Kıbrıs Adası’nın doğal ve kültürel çevresine odaklanarak etkileşimli, elden pratik öğrenme, araştırma katılımı ve toplulukla iletişimi içeren bir şekilde öğrencilere okyanus hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu, biyoloji, kimya, fizik, jeoloji ve matematik alanlarında temel bilgiyi içeren geniş bir deniz bilimleri temeliyle desteklenmektedir.