Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Amaçlarımız  ve Hedeflerimiz
Balıkçılık Teknolojileri Bölümü özellikle balıkçılık ve balıkçılık teknolojileri üzerinde yoğunlaşan bir deniz mühendisliği bölümüdür. Bu bölümdeki dersler ve eğitim İngilizce olarak verilmektedir.

Birbiriyle ilişkili multi-disipliner programlar uygulayan Balıkçılık Teknolojileri Bölümü evrensel olarak var olan balıkçılıkla ilgili sorunlara çözümler bulmak ve hem teorik hem de pratik anlamda bu sektördeki çeşitlik konularda farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Bu bölümdeki dersler, başlıca olarak deniz mühendisliği ve konunun ekolojik ve biyolojik yönleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Bu programın bir başka önemli amacı, diğer ekonomik sektörler arasında önemi hızlı bir şekilde artan balıkçılık sektörüne vasıflı uzmanlar yetiştirmektir. Bu bölüm öğrencileri, sektörün gelişimine katkı koyabilecek ve sektörde kolayca iş bulabilecek şekilde, gerekli olan her türlü bilgi, beceri ve anlayışla ile donatılırlar. Günümüzde var olan ekonomik şartlar açık bir şekilde balıkçılık sektörünün ve balıkçılık teknolojilerinin, gezegenimizin yaşam döngüsü bakımından hayati öneme sahip olduklarından dolayı, dikkatle korunması ve geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Bölüm mezunlarının iş olanakları
Bu bölümün öğrencileri, artık bu sektörün tüm dünyada geniş bir faaliyet olduğundan dolayı hem kendi ülkelerinde hem de yabancı ülkelerde kolayca iş bulabilirler. Bu sektörde faaliyet gösteren tüm işletmeler her zaman için nitelikli eleman ihtiyacı duymaktadırlar. Ayrıca, bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, sektörde giderek artan bir ihtiyaç olduğu için kendi işletmelerini kurma şansına da her zaman için sahiptirler.

Bölümümüzün sunduğu fırsatlar
Balıkçılık ve balıkçılık teknolojileri sektöründeki idari, teknik destek ve balıkçılıkla ilgili her türlü konuda detaylı teknik, teorik ve pratik bilgi veren bir program bölüm tarafından uygulanmaktadır. Öğrenciler konuyla ilgili olarak, her türlü teorik ve pratik konularda eğitim görmekte ve konuyla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmektedirler. Bunun yanında, gezegenimizin doğal, beslenme ve sağlık bakımından yaşam döngüsünde çok önemli bir yeri olduğundan dolayı konuyla ilgili olarak derin bir anlayış ve bilinç geliştirmeleri beklenmektedir.